Placer folk i et mørkt rum, så de ikke kan se hinanden. Og lad dem diskutere et politisk emne uden forudindtagede meninger om deres samtalepartner.

Samtalerne kunne man evt. livestreame og lydoptage.

Er der ikke mulighed for at skabe et mørkt rum, så kan man i stedet placere deltagerne i hver deres valgboks eller lave en eller anden form for afskærmning.