Dan grupper og stil dem til opgave, at sammensætte byggeklodser af kulturpolitik, der kunne have et gætteelement, med forskellige prismærker, der må løbe op i en samlet pris på 1 million kroner.

Når borgerne drøfter sammen, så åbner det op for visioner fremfor begrænsninger. Det er en diskussion, som kan munde ud i en liste til lokalpolitikerne over hvad der skal til for at løfte kulturen i kommunen.

BONUS: Lav et kulturelt indslag på mødet (Fx digtoplæsning, musikalsk indslag, stand-up)