Inviter ungdomspartier til debat under overskriften “politik og pizza”, hvor der lægges op til en uformel og afslappet debat.